Hopp til innholdet

Kjøpsvilkår

Kjære kunde, vi ønsker deg velkommen til oss i Nettpakke!

Hei!

Her finner du en god oversikt over våre kjøpsvilkår og hva de innebærer. Det er enkelt, oversiktlig og alltid tilgjengelig rett her på siden vår.

Skulle noe vær uklart, så kan du alltid ta kontakt med vår kundeservice, her kan vi besvare det meste og vi kommer alltid til å hjelpe deg i riktig retning.

VILKÅR / AVTALE FOR PRODUKSJON AV DESIGNTJENESTER OG SALG AV TJENESTER FRA NETTPAKKE.NO

Enhver bestilling som er plassert med NETTPAKKE er bundet av vilkårene som er oppført nedenfor.

Kjøpsbetingelser

 1. Generelt

Kjøpsbetingelsene gjelder for salg og kjøp av tjenester fra www.nettpakke.no til Norske bedrifter eller organisasjoner.

Kjøpsbetingelsene vil sammen med din bestilling og ordrebekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

Kjøpsbetingelsene og annen informasjon på www.nettpakke.no er bare tilgjengelig på Norsk.

Er du under 18 år kan du ikke bestille tjenester hos oss. Du kan derimot få en myndig, for eksempel en foresatt til å gjøre handelen for deg.

Forbrukerkjøpsloven og angrerettloven kommer ikke til anvendelse for bedrifter, og e-­handelsloven gjelder bare i den utstrekning som fremgår av loven (særskilte bestemmelser i loven om forbrukerkjøp gjelder ikke for bedrifter).

 1. Definisjon av parter

Selger er: Websupporten AS, Kong Carls gate 25, 4010, Stavanger, kontakt@nettpakke.no, og blir i det følgende benevnt som vi eller oss.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som du, deg, din eller ditt.

 1. Priser

Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.

 1. Bestillings­ og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når ordrebekreftelsen du mottar på mail blir returnert bekreftende til oss. Enten per e-post eller via elektronisk ordresystem. Eller at dere signerer en digital avtale som er tilsendt på mail, eller at dere har valgt produkter på nettsiden som kan betales for umiddelbart.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende deg en ordrebekreftelse. Les nøye igjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne dersom det avdekkes at nettløsningen skal brukes til formål som strider mot Norsk lov.

 1. Produksjon og kommunikasjon

Under kjøpsprosessen vil kunden ha kontakt med en salgsrepresentant, hvorpå kunden ved bekreftet bestilling vil få tildelt en egen prosjektleder. Prosjektleder vil føre en løpende dialog per telefon eller email med kunden som varer ut produksjonstiden. Når produktet er ferdigprodusert vil brukerstøtte gå via vår support avdeling om kunden har valgt driftsavtale via Nettpakke. Vi tar forbehold om at eposter som sendes ut av datasystemet kan havne i SPAM­filter. Det er kundens ansvar å ta kontakt med prosjektleder dersom viktige eposter ikke blir mottatt.

Etter mottatt ordrebekreftelse og innregistrert betaling av oppstartsfaktura vil vi umiddelbart påbegynne arbeidet med å sette opp det tekniske rammeverket tilhørende nettløsningen. Ved mottatt designskjema eller gjennomført designintervju vil resten av løsningen bli produsert ferdig. Under produksjonen er kunden selv ansvarlig for å være delaktig i prosessen. Sett at kundens deltakelse er fraværende i mer enn 14 dager etter tilbakemelding er blitt forespurt av Nettpakke.no, og uten å ha gitt noe nærmere beskjed om dette, anser vi dette som en bekreftelse på at arbeidet er godkjent og sluttfaktura vil bli sendt.  Prosjektleder vil sende en byggelink hvor kunden kan følge utviklingen og dermed komme med tilbakemeldinger. Vi vil be om en skriftlig godkjenning av resultatet før publisering. Materiellet som kunden må bytte ut selv er i hovedsak kundens egen unike tekst og bilder.

 1. Leveranse

Produktet publiseres og dermed leveres deg når fakturaen er betalt i sin helhet. Vi opererer ikke med noen fast leveringstid da alle prosjekter er ulike og kunden ofte ønsker endringer underveis. Det som også ofte rammer leveringstiden hardest er manglende deltakelse fra kunde og sen levering av tekst og bilder. Vi estimerer alltid en produksjonstid for kunden basert på nåværende produksjonkø og arbeidsmengde før avtale inngås. 

 1. Drift og support

Nettpakke.no tilbyr forskjellige driftsavtaler. Alle driftsavtalene forskuddsfaktureres for ett år ved inngåelse av avtale og er bindende i 12 måneder. Om du som kunde skulle ønske å bytte driftsleverandør må du sende oss en oppsigelse per post eller e­post senest 11 måneder etter aktivering av driftsavtalen (ved publisering av nettløsning). Driftsavtalen fornyes og faktureres ellers automatisk for 12 nye måneder.

Ved spesielle kampanjer eller tilbud hvor bedrifter blir tilbudt en redusert månedspris på driftsavtalen av våre prosjektkonsulenter, er dette kun gjeldende det første året. Sett at kunden ikke sier opp og driftsavtalen fornyes, økes prisen automatisk til den ordinære prisen for kundens valgte driftstjeneste for år nummer to.

 1. Betaling

Det vil bli utsendt en oppstartsfaktura på 50% av totalsummen på din tjeneste umiddelbart etter at du har bekreftet ordren. Dette gjelder for tjenester med beløp over 6 000,- NOK. Alle tjenester under 6 000,- NOK vil faktureres i sin helhet før oppstart. Faktura skal være betalt innen arbeidet påbegynnes fra vår side.

Etter at du som kunde har godkjent prosjektet vi har bygget for deg på bakgrunn av informasjon hentet i Designskjema eller Designintervju, vil vi fakturere resterende 50% av fakturaen (for prosjekter over 6 000,- NOK). Denne har også forfall umiddelbart og nettløsningen din vil ikke bli publisert på nett før denne er innbetalt hos oss.

Vi forbeholder oss retten til å kreve sluttfakturaen betalt når design og programmering av løsningen er ferdigstilt. Det at kundens innhold (tekst, bilder etc) ikke er på plass, og siden derfor ikke er klar til lansering vil ikke ha noen innvirkning på dette.

Vår timespris på utvikling er satt til 1000,-/timen eks mva for eksisterende kunder som allerede har kjøpt en tjeneste av Nettpakke. Timespris for arbeid som faller utenom dette kan variere og vil gis på forespørsel. Arbeid som faller utenfor de fastsatte pakkene (Nettpakke, Nettpakke Pluss, Nettbutikk og Nettbutikk Pluss) vil bli fakturert etter denne satsen. Kunden informeres alltid først om at inkluderte timer i pakken er oppbrukt, før det påløper ekstra timer. Kunde kan alltid forespørre prosjektleder om et tidsestimat for sin videre utvikling.

 1. Produktets eierskap

Det ferdige produktet med dets design og underliggende systemer, eies av kunden ved ferdigstillelse og fullført betaling. Produktet kan når som helst flyttes fra oss og til en ny driftsleverandør. Vi beholder copyright på både design, underliggende systemer og programmer ­og kunden kan ikke kopiere eller distribuere systemet videre til tredjeparter. Brudd på dette kan føre til erstatningskrav.

 1. Angrerett

Vi selger kun til bedrifter eller organisasjoner, og det foreligger ingen angrefrist mellom foretak registrert i Brønnøysund.

 1. Tvister og lovvalg

Oppstår en uenighet i forhold til ordre, produkt, kjøpsbetingelser eller andre forhold knyttet til kundens bestilling, samt tvister som angår der i omtalte eller der av følgende rettsforhold, hører inn under de ordinære domstoler med Oslo tingrett som verneting.